δράσεις

1. Δημιουργία βάσης Στοιχείων
● Αξιολόγηση των αναγκών σε προπονητές
●Καλές πρακτικές στην Ευρώπη και δημιουργία ποιοτικών κριτηρίων
για προγράμματα που αφορούν την άθληση
2. Εκπαίδευση και Προσόντα Προπονητών και Συλλόγων Αθλητισμού
●Πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών (Ιούνιος 2017)
●Ηλεκτρονική Πλατφόρμα: Οι αθλητικοί σύλλογοι ανοίγουν τις πόρτες
τους σε πρόσφυγες και μετανάστες
3. Σεβασμός προς τους Πρόσφυγες – Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης
του Κοινού
●Εκδηλώσεις Υποδοχής Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Αθλητισμού (Σεπτέμβριος 2017)
●Εκδηλώσεις Υποδοχής Προσφύγων στις Εβδομάδες FARE Action
(Οκτώβριος 2018)
4. Ανάπτυξη Αθλητικών Πρωτοβουλιών για τους νεοαφιχθέντες
Μετανάστες
● Συνάντηση Δικτύου: “Grassroots Initiatives meet the organised Sport”
●Βασικά Πακέτα – Παρέχοντας υποστήριξη σε αθλητικές πρωτοβουλίες
που δουλεύουν με μετανάστες
5. Ευρωπαϊκή Δικτύωση και Ανάπτυξη Πολιτικής
● Δημόσια Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ευρωπαϊκή
Βδομάδα Αθλητισμού 2018)
●Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δικτύωσης (Νοέμβριος 2018, Λισαβώνα)