Toimet

1. Todistetietokannan rakentaminen
● Urheilun kouluttajien tarpeiden arviointi ottaen huomioon todelliset
tilanteet
● Good Practise in Europe ja laadullisten kriteerien kehittäminen
osallistavia urheiluprojekteja koskien
2. Urheilun kouluttajien ja seurojen koulutus ja pätevyys
●Urheiluvalmentajien koulutusohjelma (kesäkuu 2017)
● Online Platform: Urheiluseurat avaavat ovia pakolaisille ja
maahanmuuttajille
3. Respect Refugees – Kampanja ja julkisen tietoisuuden lisääminen
●Refugees Welcome tapahtumat Euroopan urheiluviikon aikana
(syyskuu. 2017)
●Refugee Welcome tapahtumat FARE-toimintaviikkojen aikana
(lokakuu. 2018)
4. Uusien maahanmuuttajien urheilualan aloitteiden kehittäminen
●Verkkokokous: “Ruohonjuuritason aloitteet kohtaavat organisoidun
urheilun”
● Peruspaketit – Tuetaan maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä
urheilualoitteita
5. Eurooppalainen verkostoituminen ja toimintatapojen
kehittäminen
●Euroopan parlamentin julkinen kokous
(Euroopan urheilutapahtuma 2018)
●Euroopan verkkokokous (marraskuu 2018, Lissabon)