Πρόγραμμα

Μετά την είσοδο των προσφύγων στην ΕΕ το 2015, πολλά αθλητικά σωματεία, ενώσεις και άλλες ομάδες άρχισαν να παρέχουν αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στους νεοαφιχθέντες μετανάστες. Οι αθλητικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν μία πρωτόγνωρη κατάσταση από την οποία λείπει η εμπειρία και οι βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, οι πρωτοπόρες πρωτοβουλίες στον χώρο του αθλητισμού παρουσιάζουν μειωμένη υποστήριξη. Παρά τις δυσκολίες, το Δίκτυο Αθλητικής Ένταξης (Sport Inclusion Network – SPIN) σχεδίασε το πρόγραμμα “Sport Welcomes Refugees – Κοινωνική ένταξη των νεοαφιχθέντων μεταναστών μέσω του αθλητισμού”.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων, κατάρτισης και δεξιοτήτων στην συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Αυτό, θα ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και την συμμετοχή των νεοαφιχθέντων μεταναστών σε διάφορα είδη αθλητισμού μέσω της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης και της δημιουργίας ικανοτήτων σε όσους ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό.