Lyhyesti

EU: iin vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden suuren aallon seurauksena monet urheiluseurat, yhdistykset ja epäviralliset ryhmät alkoivat tarjota urheilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia uusille maahanmuuttajille. Urheilujärjestöt joutuvat kohtaamaan uuden tilanteen, josta kokemusta ja parhaita toimintatapoja ei ole, ja ruohonjuuritason urheilualoitteilla on vähäinen yhteiskunnan tuki. Tätä taustaa vasten Sport Inclusion Network (SPIN) suunnitteli hankkeen “Sport Welcomes Refugees – Vasta saapuneiden maahanmuuttajien sosiaalinen osallisuus urheilussa ja urheilun kautta”.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota osaamista, koulutusta ja pätevyyttä uusien kohderyhmien kanssa toimimiseen. Projekti parantaa saapuvien maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta ja osallistumista urheilun eri tasoille koulutuksen, tietoisuuden lisäämisen ja urheilun sidosryhmien kautta.